blank
FILMY
" ( - . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C Č D Ď E F G H Ch I Í J K L Ľ M N O Ó P Q R Ř S Ś Š T Ť U Ú V W X Y Z Ž
Všechny filmy

Soutěže › Krajské kolo CSNFT ČR Zruč n.S. › Propozice

fotoNázevKrajské kolo CSNFT ČR Zruč n.S.
Rok konání2016
Ročník63.
Termín konání29.04.2016 - 30.04.2016
Uzávěrka22.04.2016
AnotaceSoutěž
Místo konáníSpolkový dům, 5. května 510, Zruč n/S
OkresKutná Hora
StátČeská republika

Propozice   Program  Filmy  Soutěžní bloky  Výsledky  

Propozice
I. POSLÁNÍ SOUTĚŽE

Celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby je přehlídkou nejlepších výsledků této umělecké činnosti v daném roce. Posláním soutěže je přispět k rozvoji videotvorby formou porovnání umělecké úrovně filmů v celé České republice. Cílem je prezentovat výsledky tvorby neprofesionálního filmu a videa před veřejností, sdělovacími prostředky a médii. Dále šířit základní znalosti v tomto oboru a podporovat natáčení lokálních dokumentů. Soutěž je dvoukolová, krajská kola a republikové kolo. Každý snímek musí projít některou z krajských soutěží, přihlásit soutěžní snímek přímo do republikového kola není možné, s výjimkou minuta filmu. Z krajských soutěží mohou postoupit do celostátní soutěže snímky autorů starších 15ti let.

II. ÚČAST NA SOUTĚŽI

Do soutěže se může přihlásit občan České republiky a cizinec žijící na území ČR za těchto podmínek:
 • se snímkem nesoutěžil v minulých ročnících republikového kola a krajských kol
 • přihlásí všechny snímky pouze do jediného krajského kola a řádně vyplní průvodní list nebo provede registraci filmu a osoby na portále FILMDAT
 • snímek není primárně určen ke komerčním účelům, neuvádí jej profesionální firma a nejedná seo snímek filmových škol
 • autor odpovídá za to, že obsah snímku neporušuje zákony ČR
 • přihlásí i fyzicky dodá snímek s odpovídající registrací (průvodní list a nosič nebo registrací na FILMDAT) do termínu uzávěrky krajského kola jeho pořadateli
 • souhlasí s vytvořením kopie pro archiv NIPOS-ARTAMA a pro porotu celostátní soutěže.
III. SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

a) dokumenty
b) reportáže a publicistika
c) hrané snímky
d) animované snímky
e) experimentální snímky
f) videoklipy
 • Doporučená délka soutěžních snímků je do 20 minut
 • Pořadatel krajské soutěže má právo provést předvýběr, dále omezit počet snímků od jednoho autora v jedné kategorii. V tomto případě o výběru filmů do jmenovité kategorie rozhoduje autor.
 • Po uzávěrce krajské soutěže je krajský pořadatel povinen dodat elektronicky celostátnímu pořadateli seznam všech přihlášených filmů.
V případě většího počtu přihlášených filmů může být rozšířen počet projekčních bloků tak, aby ukončení a vyhodnocení soutěže proběhlo v čase dle programu.

IV. ORGANIZACE SOUTĚŽE

 • Všechny projekce soutěžních filmů, včetně odborného semináře a závěrečného vyhodnocení se budou konat v projekčním sále Spolkového domu ve Zruči nad Sázavou, který je v ulici 5. května čp. 510,cca 100 m od náměstí Míru.
 • Přihlášené filmy a jejich zařazení do jednotlivých projekčních bloků bude zveřejněno 25. 4. 2016na webových stránkách Filmového studia Zruč a serveru FILMDAT.
 • Všechny snímky oceněné porotou na 1. až 3. místě v jednotlivých kategoriích a doporučená čestná uznání postupují do předvýběru republikového kola.
 • Tyto snímky budou po ukončení krajského kola na místě předány přítomnému zástupci pořadatele celostátní soutěže včetně kompletně vyplněných průvodních listů a protokolu poroty.
 • Stravování je opět zajištěno v místě akce.
V. HODNOCENÍ

Odborná porota, kterou jmenuje pořadatel, vyhodnotí snímky v jednotlivých kategoriích, dále může udělit zvláštní ceny a čestná uznání i za jednotlivé tvůrčí složky snímků.
Porota krajského kola má právo některou z cen neudělit nebo rozdělit, případně přeřadit soutěžní práci do jiné kategorie, pokud nebyla autorem zařazena správně.
Ceny budou předány pouze přítomným autorům.

VI. EKONOMICKÉ ZAJIŠTĚNÍ

Krajské kolo je pořadateli finančně zajištěno podle místních podmínek. Snímky jsou přijímány bez účastnického poplatku. Náklady na zaslání snímků do soutěže hradí autor, náklady na jeho vrácení hradí pořadatel krajské soutěže. Autorům filmů není hrazeno cestovné, stravné ani ubytování.

VII. TECHNICKÉ PODMÍNKY

Fyzické nosiče
Pro fyzické zasílání filmů pro rok 2016 budou akceptovány pouze nosiče DVD, Blu-Ray a Flash disky. Tyto nosiče je možné využít i jako médium pro počítačové formáty. Při výběru nosiče nutno brát na zřetel, že média se nevracejí. U počítačových formátů může jeden autor poslat na jednom médiu i více soutěžních filmů. Nosiče je nutné označit názvem filmu a jménem autora.

Video formáty:
Pro nosiče DVD bude akceptován formát DVD Video a pro Blu-Ray formát BD Video.

Počítačové formáty: Pro počítačové zasílání filmů budou v roce 2016 akceptovány níže uvedené formáty a kodeky. Všechny filmy musí být v barevné normě PAL a frekvenci 25 fps.

Kontejnery: MPG, MP4, AVI
Formáty (kodeky) videí: MPEG-2, MPEG-4, H264, AVCHD - všech rozlišení, minimálně však 720x576.

Filmy zaslané v jiných formátech nemají garanci přijetí do soutěže.

Fyzické nosiče

Fyzické nosiče je možné zasílat poštou na adresu vyhlášenou krajským pořadatelem. V případě, že autor film nepřihlásí elektronicky přes portál FILMDAT, je nutné do obálky s filmem přiložit i řádně vyplněný průvodní list.

Pokyny pro zasílání filmů do soutěže

Počítačové formáty

FTP - filmy je možné nahrát prostřednictvím FTP připojení vyhlášeného krajským pořadatelem.
Datové služby - filmy je možné zaslat též prostřednictvím datové služby portálu www.uschovna.cz na e-mailovou adresu vyhlášenou krajským pořadatelem.

Filmy umístěné na serverech YouTube, Stream a jakýchkoliv podobných nebudou pořadatelem stahovány a akceptovány. Snímky, které nebudou splňovat uvedené technické zásady budou ze soutěže vyřazeny a to i v případě, že pořadatel krajského kola zajistí jejich projekci.

VIII. ORGANIZAČNÍ POKYNY

Projekce soutěžních filmů se uskuteční v projekčním sále Spolkového domu, 5. května 510, přibližně 100 m od náměstí Míru, parkoviště aut je situováno vedle objektu. Ubytování je zajištěno v Hotelu Baťov, Náměstí Míru 594, Zruč n.S, eva.voslarova@arvetti.cz, mobil 777 058 545, www.arvetti.cz,  nebo v kempu Rákosí, mobil 603 101 190, www.kemprakosi.cz, kemprakosi@seznam.cz

IX. KORENSPONDENCE

Videoprogramy s průvodními listy zasílejte na adresu:

Město Zruč nad Sázavou
Mgr. Martina Fialová
odbor kultury, školství a sportu
Zámek 1
285 22 Zruč n.S.

Tel. 603 256 863
E-mail: fialova@mesto-zruc.cz

Adresa pro elektronické zasílání filmů:

ftp: ftp.filmdat.cz
Login: videosalon@filmdat.cz
Heslo: cesky

nebo přes www.uschovna.cz na e-mail: paprsek.zruc@centrum.cz

Uzávěrka krajského kola: 
22.. dubna 2016

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

blank