blank
FILMY
" ( - . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C Č D Ď E F G H Ch I Í J K L Ľ M N O Ó P Q R Ř S Ś Š T Ť U Ú V W X Y Z Ž
Všechny filmy

Soutěže › Tatranský kamzík › Propozice

fotoNázevTatranský kamzík
Rok konání2019
Ročník27.
Termín konání18.10.2019 - 19.10.2019
Uzávěrka09.09.2019
AnotaceMezinárodní soutěž
Místo konáníLiptovský Hrádok
OkresLiptovský Mikuláš
StátSlovenská republika

Propozice   Program  Filmy  Výsledky  

Propozice

TATRANSKÝ KAMZÍK 2019
PROPOZÍCIE XXVII. ročníka medzinárodnej tematickej súťaže neprofesionálnych filmov

A. Základné údaje

Vyhlasovateľ:
Mesto Liptovský Hrádok
Organizačný garant:
ART ŠTÚDIO Liptovský Hrádok
Odborný garant:
PhDr. Zuzana Školudová, Národné osvetové centrum
Spoluorganizátor:
Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš,
Nicolausfilm Liptovský Mikuláš
Termín konania:
18. –19. 10. 2019
Miesto konania:
Liptovský Hrádok

Základná charakteristika

TATRANSKÝ KAMZÍK 2019 je XXVII. ročník medzinárodnej tematickej súťaže neprofesionálnych filmov. Autori prihlasujú svoje diela priamo organizačnému garantovi podujatia. Pred hlavnou súťažou sa uskutoční výberové konanie. Podujatie sa koná pod patronátom svetovej organizácie pre neprofesionálny film UNICA.

Poslanie súťaže

Hlavným poslaním podujatia je prezentácia a podpora tvorby, snaha aktivizovať neprofesionálnych tvorcov filmov, podnietiť vznik snímok z uvedených tematických oblastí: kultúra, umenie, ekológia, životný štýl a etnografia. Týmto druhom tvorby sa dokumentuje a obrazovo archivuje mnoho vzácnych, často postupne zanikajúcich vecí, udalostí, pracovných postupov či zvyklostí. Archív tejto dlhoročnej súťaže je bohatý na množstvo unikátnych záznamov, dokumentov a reportáží. Usporiadanie ďalšieho ročníka súťaže prispeje k zachovaniu kontinuity takto tematicky zameranej tvorby na Slovensku a umožní stretnutie a oboznámenie sa s podobne orientovanými dielami zo zahraničia.

B. Priebeh súťaže

Kategorizácia účastníkov
 • Súťaž je jednokolová a môže sa na nej zúčastniť každý filmový amatér, občan SR, ako aj autori zo zahraničia. Súťaž sa člení podľa vekových kritérií a tematického zamerania príspevkov. Každý súťažiaci môže svoje diela prihlásiť do jednotlivých kategórií.
 • vekové skupiny súťažiacich: A – 15-18 rokov, B – od 19 rokov ( dovŕšenie 19 rokov najneskôr v deň uzávierky)
 • V každej vekovej skupine možno súťažiť v jednotlivých kategóriách:
Súťažné kategórie
 • I. Kultúra a pamiatky – v tejto kategórii súťažia filmy zobrazujúce históriu a kultúrne pamiatky v celej šírke, predovšetkým ľudovú kultúru, remeslá, architektúru, ľudové zvyky, folklór a medailóny tvorcov;
 • II. Tvorba a ochrana životného prostredia – v tejto kategórii súťažia filmy zobrazujúce prírodné krásy, filmy o tvorbe a ochrane prírody (chránená fauna, flóra) a životného prostredia (voda, pôda, vzduch, zeleň, odpad ako zdroj druhotných surovín a ich využitie);
 • III. Súčasný spôsob života ľudí – v tejto kategórii súťažia filmy, ktoré zobrazujú súčasný spôsob života ľudí rôznych vekových a sociálnych skupín v rôznych aglomeráciách (samoty, osady, dediny, mestá), neprijímajú sa hrané filmy.
Organizačné zabezpečenie a riadenie súťaže
 • súťaž má dvojročnú periodicitu
 • do súťaže môžu prihlásiť svoje filmy neprofesionálni tvorcovia z celého sveta
 • v rámci súťažnej prehliadky sa uskutočnia vzdelávacie aktivity:
  • hodnotiaci a rozborový seminár
  • prehliadka mesta za účelom jeho spoznávania (arborétum, hrad a kaštieľ, múzeum, galéria insitného umenia, historická lipová aleja)
  • kultúrny program DFS Cindruška a FS Majerán
 • účastníkom súťaže sa prepláca ubytovanie s raňajkami (1 noc z Pi/So); ak má účastník záujem o rezervovanie ubytovania na ďalšiu noc na vlastné náklady, treba požiadavku uviesť v prihláške.
Podmienky účasti
 • autori prihlasujú svoje príspevky priamo na adresu organizačného garanta podujatia;
 • každý autor môže zaslať max. po 2 filmy do každej tematickej kategórie
 • súťaž je prístupná len pre nekomerčné filmy;
 • súťažia dve skupiny tvorcov: autori 15 - 18 rokov, autori od 19 rokov (vrátane), študenti stredných a vysokých škôl, školských oborov nezameraných na film.
 • súťažné snímky prechádzajú výberovým konaním. Na verejnú súťažnú projekciu budú zaradené tie diela, ktoré zodpovedajú tematickému zameraniu súťaže a sú na kvalitnej umeleckej a technickej úrovni. Prijímajú sa len filmy, ktoré sa nezúčastnili v žiadnom ročníku tejto súťaže;
 • výberová porota si vyhradzuje právo obmedziť počet filmov z časových dôvodov;
 • autori, ktorých film prešiel výberovým konaním, budú o výsledku osobne informovaní e-mailom. Výsledky výberového konania budú zverejnené aj na webstránke filmdat.cz
 • zaradenie do vekovej skupiny a do kategórie označujú autori na prihláške a potvrdzujú svojím podpisom;
 • doporučená dĺžka súťažných snímok je do 20 minút
 • účastnícky poplatok vo výške 5,- eur sa zasiela za každý film v zásielke, alebo na účet OZ ART ŠTÚDIA:
  • IBAN SK51 0200 0000 0027 7124 6155
  • Do správy pre príjemcu uveďte meno a priezvisko autora.
 • každý film v inom než slovenskom alebo českom jazyku musí mať v anglickom jazyku komentárovú listinu, ale aj samostatnú anotáciu cca 60 slov.
 • autori do 16 rokov sa podujatia môžu osobne zúčastniť len v sprievode dospelej osoby (rodič, pedagóg )
Technické podmienky
 • Pre fyzické posielanie filmov budú akceptované len nosiče DVD a flash disky. Pri výbere nosiča treba si uvedomiť, že média sa nebudú vracať poštou.
 • Pre nosiče DVD bude akceptovaný len formát DVD Video.
 • Všetky filmy musia byť vo farebnej norme PAL s frekvenciou 25 fps (25p alebo 50i).
 • Formáty videí: MP4, MPG2, AVI – minimálne rozlíšenie 720 x 576, maximálne 1920 x 1080
 • Filmy zaslané v iných formátoch nemusia byť prijaté do súťaže.
 • Súbor s filmom a aj nosič musia obsahovať minimálne: názov filmu, meno autora, miesto bydliska.
 • Autor vyplní na prihláške tieto údaje:
  • názov filmu,
  • stručný obsah filmu
  • dĺžka projekcie a televízny formát (4:3, 16:9, iný)
  • veková skupina,
  • dátum narodenia
  • kategória,
  • meno a priezvisko autora,
  • adresa: ulica, obec, mesto, PSČ,
  • e-mailová adresa autora,
  • tel. číslo autora,
 • Každý film musí byť dodaný ako samostatný súbor a musí mať na začiatku aj na konci minimálne 5 sekúnd čiernej.
 • Film spolu s prihláškou je možné posielať tiež prostredníctvom dátovej služby portálu www.uschovna.cz alebo www.wetransfer.com na e-mailovú adresu, uvedenú v záverečných ustanoveniach týchto propozícií
 • Filmy umiestnené na serveroch YouTube, Stream, Vimeo a podobných nebude usporiadateľ sťahovať a akceptovať.
Časový harmonogram súťaže

Súťažná časť:
 • 9. 9. 2019 uzávierka pre prihlásenie a doručenie filmov
 • 11.-13. 9. 2019 výberové konanie
 • do 20. 9. 2019 oznámenie autorom o prijatí/neprijatí filmov
 • 27. 9. 2019 uzávierka prihlášok na ubytovanie
 • 18. – 19. 10. 2019 termín súťaže
Nesúťažná - vzdelávacia časť:
 • Rozbory filmov – termín bude spresnený v priebehu podujatia

Finančné zabezpečenie
Podujatie finančne podporia Žilinský samosprávny kraj, Mesto Liptovský Hrádok a Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš, tiež príspevky nadácií a sponzorov.

Spôsob hodnotenia
 • Súťažné snímky hodnotí päťčlenná medzinárodná odborná porota, ktorú menuje organizačný garant. Odborná porota navrhuje organizátorom víťazné a ocenené snímky zo súťaže.
 • Ocenenie
 • V obidvoch skupinách autorov udelí organizátor na návrh odbornej poroty jednu Hlavnú cenu primátora mesta Liptovský Hrádok za najlepší film a v každej kategórii navrhne I., II., a III. miesto a čestné uznania. Neprítomným autorom sa ceny nezasielajú. Organizátor má právo na návrh poroty niektoré z miest neudeliť. Vďaka patronátu UNICA bude možné udeliť aj medailu UNICA filmu, ktorý bude svojím obsahom najvýstižnejšie zobrazovať spojenectvo a spoluprácu medzi národmi.
Výsledky súťaže
Na slávnostnom vyhodnotení organizátori vyhlásia výsledky súťaže a odovzdajú víťazom ceny. Výsledkovú listinu uverejnia organizátori na webstránke LKS – www.lks.sk a www.filmdat.cz

Záverečné ustanovenia
 • Všetku korešpondenciu a súťažné snímky treba zasielať na adresu organizátora:
Dom kultúry
Ľubomír Kompiš
J. D. Matejovie 591
033 01 Liptovský Hrádok
Slovensko
 • e-mail: ozartstudiolh@gmail.com
 • Informácie na tel.: +421 903 465 493 (p. Kompiš), alebo +421 905 266 219 (p. Danica Žiaková),
 • Všetky súťažné filmy budú archivované vo filmotéke Tatranského kamzíka a organizátori zaručujú, že nebudú z nich vytvárané kópie pre komerčné využívanie.

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

blank